Bookmark and Share     Sitemap
Jordand - glansbilleder sælges

Odinstårnet i Odense

Historie

  • Odinstårnet lå på Bolbro bakke.
  • Det var 177 meter højt og dermed Skandinaviens største.
  • Odinstårnet var bygget af materialer, fra den gamle Lillebæltsbro.
  • Om morgenen den. 14 december 1944 blev tårnet sprængt i luften.
Ideen til Odinstårnet fødtes i begyndelsen af trediverne ved opførelsen af Lillebæltsbroen, idet man fandt, at de materialer, der blev tilovers fra det store ingeniørarbejde, måtte kunne finde anvendelse til noget spændende og nyttigt.

Det var de kæmpestore stålrør, der benyttedes som støberør for Lillebæltsbroens bropiller, der gav inspirationen. Således opstod tanken om at opføre et tårn af støberør.
Et stort tårn og det første af sin art i verden. Initiativtagerne bag dette mærkværdige stykke ingeniørarbejde var ingeniør Jørgen Christensen, Odense-byrådsmedlem - som skabte Odinstårnet på tegnebrædtet - og som i samarbejde med ingeniør Axel Monberg, Hellerup, stiftede et aktieselskab med en aktiekapital på 100.000 kroner til gennemførelse af planerne.

Formålet var blandt andet at fremme turistlivet på Fyn - ved at tilføre Odense en virkelig turistattraktion i form af dette kæmpetårn. Firmaet Monberg og Thorsen, der byggede Lillebæltsbroen, udførte beregningerne af tegningerne til Odinstårnet, som skulle blive Europas næsthøjeste tårn. Kun Eiffeltårnet var højere.

1933 havde man afsat byggegrunden til tårnet på Bolbro Bakke, 36 meter over havoverfladen.
Der krævedes en del dispensationer, før man kunne gå i gang med dette mærkværdige bygningsværk, men endelig forelå, da alle nødvendige tilladelser, og stålrørene, som blev hevet op dybt nede fra Lillebælt, blev transporteret til Odense. Opførelsen kunne begynde.

Det store arbejde blev overdraget Allerup Maskinfabrik i Odense - og tårnet begyndte at vokse på et kæmpefundament - 625 m2 i ydre udstrækning. Til tårnets opførelse medgik ca. 30.000 kg stål og 2700 tons beton.
Udgifterne var omkring en halv million kroner. Tårnet var konstrueret på en sådan måde, at det trods sin spinkelhed kunne stå for en vindstyrke, tre gange så voldsom som den højeste vindstyrke målt i Danmark under julestormen i 1902 - uden større udsving end 11 cm i toppen.

Selv i voldsom blæst kunne man ikke på øverste platform registrere svingninger. Tårnet var forsynet med Danmarks højeste elevatorskakter til de to ekspreselevatorer, som førte gæsterne op til platformene.
Det tog 40 sek. til hver etage. Første udsigtsplatform på 324 m2 lå 106 meter over havets overflade.
Odinstårnet havde i alt tre restauranter og blev da også den succes, skaberne af tårnet havde drømt om.
Tilstrømningen var stor lige fra starten. Fra alle etager var udsigten betagende over Odense by - og over Fyns land. Fra øverste etage kunne man i klart vejr se Jylland, Samsø, Storebælt og Sjælland.
Indvielsen fandt sted den 29. maj 1935 kort tid efter indvielsen af Lillebæltsbroen.
Danmark var blevet en turistattraktion rigere. Odense havde fået et vartegn, som kunne ses viden om.
Men så i 1944 skete katastrofen. En tidlig morgen, klokken 6.15 den 14. december vækkedes byens borgere ved en voldsom eksplosion. Odinstånet var sprængt i luften og lå som en rygende ruindynge på Bolbro Bakke. Odinstårnet var blevet et offer for Schalburgtage. Som hævn for en række sabotagehandlinger , der fandt sted i Odense på den tid, blev tårnet bombet og udslettet.
 
Den 29. maj 2004 klokken 12:00 blev en nøjagtig kopi af ”Odins Taarn” indviet på Bolbro Bakke, nærmere betegnet i friluftsarealet mellem boligblokkene i Odinsparken. Tårnet er 12 meter højt og blev placeret på en 2 meter høj sokkel, der blev placeret oven på resterne af en af soklerne fra det oprindelige tårn. Toppen af kopitårnet er således oppe i en højde af 14 meter. Tårnet er produceret af elever ved smedeafdelingen på Odense Tekniske Skole under ledelse af Svend Aage Larsen og Preben Liebmann Hansen.
Det var en stolt bestyrelse, som kunne indbyde til indvielse den 29. maj. Dagen indledtes med en kanonsalut klokken 6:16 om morgenen for at markere det klokkeslæt, hvor tårnet blev schalburgteret til ruin den 14. december 1944. Den 29. maj 2004 var det nøjagtig 69 år siden det oprindelige tårn blev indviet, og dermed en mindedag for indvielsen af det 177 meter høje ”Odins Taarn
 
Indvielsen af kopitårnet blev en festdag med op mod 500 deltagere. H. C. Andersen Garden i Odense lagde ud med at gå rundt omkring boligblokkene i området og give marchmusik og markere festdagen som startet. Efter et par numre ved selve tårnet indledte afdelingsleder ved Odense Andels Boligforenings område Odinsparken, Rino Pico, med at byde velkommen og overlade ordet til dagens toastmaster J. E. Jørgensen. Denne overgav straks ordet til formand for Odense Andels Boligforening, Lars Andersen, som efter sin tale klippede snoren over til afsløring af mindepladerne på soklen.
Læs mere om odinstårnet og se billeder af det gamle tårn HER
http://www.odinstaarnet.dk